Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB)

In Toekomstlab, een LOB programma voor het voortgezet onderwijs, draait het om deze vraag. Want als je wordt wie je bent, word je meestal gelukkig, dan doe je dingen die bij je passen. Daarom zou deze LOB-vraag op school centraal moeten staan en zouden alle vakken in het teken moeten staan van worden wie je bent.

Hoe bent u geworden wie u bent?

Als ik deze vraag aan u in de verleden tijd stel: “Hoe bent u geworden wie u bent?”, dan hebt u waarschijnlijk niet meteen een antwoord. Waarschijnlijk denkt u dan terug aan alle stappen in uw loopbaan vanaf uw schooltijd en aan uw wat u hebt beleefd in al die jaren, waardoor u bepaalde keuzes hebt gemaakt. Misschien ook aan uw interesses, zoals hobby’s die u al vroeg had, of talent dat u altijd al bezat, zoals muzikaliteit of goed zijn in wiskunde….

Ervaringen opdoen en erover nadenken

Precies daardoor word je wie je bent. Worden wie je bent, bestaat uit een mengsel van verschillende ervaringen die je opdoet in je leven en daar bewust over nadenken; wat vind ik leuk, interessant, of niet leuk? Waarom word ik er (niet) blij van? Hoe past het bij mij? Waarom vinden anderen het bij mij passen? Wat zegt dat over mijn eigenschappen en talent? Hoe kan ik die benutten en wat moet ik nog ontwikkelen/leren?

Wat vinden docenten hiervan?

Ik vraag mij af of deze vraag leeft onder docenten en of zij het belangrijk vinden om het hierover regelmatig met leerlingen te hebben, om aan de hand daarvan óók te bespreken hoe je er als vakdocent een bijdrage aan kunt leveren met jouw vak.

Samen eens bespreken?

Welke docenten, mentoren en decanen van middelbare scholen mag ik uitnodigen om in een bijeenkomst samen te bespreken hoe we leerlingen kunnen helpen te worden wie ze zijn en van deze LOB-vraag een hoofdzaak in plaats van een bijzaak te maken op school. Ik zou graag eens met deze betrokken docenten willen bespreken wat daarvoor nodig is en vooral ook, wat zij zelf daarvoor nodig hebben.

Pin It on Pinterest