We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop.

– Mother Teresa

Inspiratie voor jouw toekomst

Al op de middelbare school maak je een aantal belangrijke keuzes voor je toekomst.  Je moet kiezen voor het juiste opleidingsniveau, een profielkeuze maken met een bijbehorend vakkenpakket en tenslotte een vervolgstudie kiezen, allemaal voor je toekomst.  Maar hoe kun je nou weten wat je later wilt worden? Waar moet je beginnen en hoe moet je nou kiezen?

Als je iets gaat doen wat bij je past, word je meestal gelukkig. Maar jouw geluk en jouw toekomst hangen ook af van een gezonde maatschappij en een leefbare planeet. En daar kun jij (je) werk van maken!

Laat je inspireren door de uitdagingen en kansen van de Donuteconomie en de Sustainable Development Goals (SDG’s)! 

Donuteconomie en SDG’s

Kate Raworth, een Britse econoom, heeft de Donuteconomie bedacht. Dit model heeft wereldwijd heel veel aandacht gekregen. Als je dit model tekent, zie je een grote cirkel (de grens van wat onze planeet aankan) met daarin een kleine cirkel (de sociale ondergrens). Haar model lijkt op een donut, vandaar de naam “Donuteconomie”.

Kate wil graag ons huidige economische model, waarbij het vooral gaat om de economische groei en meer, meer, meer, vervangen met het donutmodel. Want ons huidige model veroorzaakt grote ecologische schade, zoals klimaatverandering, vervuiling en een enorme kloof tussen arm en rijk.

TED Talk van Kate Raworth: A healthy economy should be designed to thrive, not grow.

Aan de Donuteconomie van Kate zit een binnen- en een buitengrens, met daartussen de veilige en rechtvaardige ruimte voor de economie, goed voor de mens en het milieu. De binnengrens van de donut (het gat) wordt bepaald door verschillende zaken die het minimum aangeven van een goed, menswaardig bestaan, zoals het beschikken over voedsel, vrede, werk, huisvesting, elektriciteit en onderwijs. De buitengrens van de donut wordt bepaald door ecologische zaken zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, verzuring van de oceaan, bodemuitputting en verlies van biodiversiteit (het leven in het water en op het land). In haar model is de economie ondergeschikt aan de planeet.

De Donuteconomie en de SDG’s vormen samen een ideale combinatie: de SDG’s met praktische, internationaal gesteunde doelen en de Donuteconomie als het nieuwe economische model dat het behalen van de duurzame doelen ondersteunt.

In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw

Kate Raworth pleit in haar boek “Donuteconomie” voor een evenwicht waarin de economie balanceert tussen een ecologische bovengrens en een sociale ondergrens. Aan de hand van acht korte video’s legt zij uit waar het om gaat:

Grote uitdagingen

Wij staan wereldwijd voor een aantal grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, een groeiende kloof tussen arm en rijk, ontbossing, vervuiling, pandemieën zoals covid, gebrek aan water en voedsel en overbevolking. Tegelijkertijd zien we een razendsnelle toename van oplossingsmogelijkheden, door Hightech ontwikkelingen en groeiend bewustzijn, óók bij jongeren. Hierdoor ontstaan allerlei initiatieven en acties die bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.

De Duurzame ontwikkelingsdoelen 2030 van de VN

De United Nations hebben een aantal jaren geleden 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gesteld om wereldwijd samen aan te werken. In 2030 moeten deze doelen gerealiseerd zijn. Deze doelstellingen zijn inspirerend voor iedereen, want we hebben er allemaal baat bij dat ze gehaald worden. Ze dragen bij aan ons geluk.

Ook in Nederland wordt aan deze doelen gewerkt. Kijk maar eens op de website van het SDG Nederland-netwerk. Het mooie ervan is dat iedereen er op zijn of haar manier een bijdrage aan kan leveren, klein of groot. Ga op zoek naar jouw eigen mogelijkheden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

68 Inspiratiefilmpjes bij de 17 SDG’s

Laat je inspireren over toekomstmogelijkheden en ontdek de kansen die de Donuteconomie en de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations je kunnen bieden. Er staan 68 Inspiratiefilmpjes op deze pagina. Bij elke SDG staan 4 filmpjes die laten zien hoe allerlei mensen en organisaties aan deze doelen werken. Als je klaar bent met kijken, beantwoord dan de vragen onder de filmpjes eens voor jezelf. Waar ben je nieuwsgierig naar geworden? Waaraan zou jij wel mee willen doen? Wat wordt jouw toekomst?

Let op!

Bekijk de Inspiratiefilmpjes niet met grote groepen tegelijk rechtstreeks op de website, want dan loopt de server vast. Scan de QR-code voor een PDF met de links naar de 68 filmpjes.

Van tijd tot tijd worden filmpjes vervangen, omdat ze vervallen of verouderd zijn. Kijk naar de verversingsdatum. Via de OR-code heb je altijd de laatste versie.

Verversingsdatum filmpjes: 10 oktober 2023   

Er zijn veel Engelstalige filmpjes bij. Wie graag een Nederlandse uitleg van alle filmpjes wil, kan deze hier kosteloos aanvragen.

SDG 1. Geen armoede meer

Hoe ziet moderne ontwikkkelingshulp in India eruit?

Video: 1.58 min

SDG 2. Geen honger meer

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn voor iedereen

SDG 4. Zorgen voor kwaliteitsonderwijs

SDG 5. Gendergelijkheid afdwingen

SDG 6. Beschikken over schoon water en sanitaire voorzieningen

SDG 7. Betaalbare en duurzame energie bevorderen

SDG 8. Fatsoenlijk werk en economische groei creëren

SDG 9. Stimuleren van industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 10. Ongelijkheid verminderen

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen creëren

Gaan jongeren op het water wonen?

Video: 3.45 min

SDG 12. Beïnvloeden van verantwoorde consumptie en productie

SDG 13. Klimaatverandering tegengaan

SDG 14. Het leven onder water beschermen

SDG 15. Het leven op het land bevorderen

SDG 16. Garanderen van vrede en gerechtigheid en sterke publieke diensten

SDG 17. Bouwen aan partnerschappen om de doelstellingen te bereiken 

Vragen bij de inspiratiefilmpjes

  1. Welke filmpjes heb je bekeken en waarom?
  2. Welke filmpjes hebben je geraakt en waarom?
  3. Welk filmpje vond je het meest interessant en waarom?
  4. Welke ontwikkeling of innovatie zag je in dat filmpje?
  5. Waar ben je nieuwsgierig naar geworden door dit filmpje?

Formuleer je Toekomstvraag:

6. Ik zou weleens willen weten …….

Pin It on Pinterest