We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop.

– Mother Teresa

Inspiratie voor jouw toekomst

Al op de middelbare school maak je een aantal belangrijke keuzes voor je toekomst.  Je moet kiezen voor het juiste opleidingsniveau, een profielkeuze maken met een bijbehorend vakkenpakket en tenslotte een vervolgstudie kiezen.

Wat lager op deze pagina staan 68 filmpjes die je kunnen inspireren om over je toekomstmogelijkheden na te denken en je te helpen bij het keuzeproces. 

Hoe moet je kiezen als je nog zo jong bent?   

Hoe kun je nou weten wat je later wilt worden? Dat kun je eigenlijk niet, want je leven is pas net begonnen. Je zit middenin het ontdekkingsproces van wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. En die toekomst waarvoor jij keuzes moet maken verandert bovendien razendsnel door allerlei  ontwikkelingen. Dus waar moet je beginnen en hoe moet je nou kiezen?

Gelukkig worden

Misschien hebben volwassenen om jou heen al eens gezegd dat je voor iets moet kiezen waar je gelukkig van wordt. Je wordt meestal gelukkig als je dingen doet die bij je passen, waar je goed in bent, veel energie van krijgt en waarvoor je waardering van anderen ontvangt. Het zou toch geweldig zijn, als je later iets doet, waarvan jij gelukkig wordt!

Ikigai, het ontdekken van de reden van je bestaan

In Japan hebben ze daar een prachtig woord voor: “Ikigai”. Volgens de inwoners van Okinawa, het eiland met het hoogst aantal eeuwelingen per 100.000 inwoners ter wereld, is ikigai de reden waarom we ’s ochtends opstaan. Dus, waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit, wat is jouw passie? Als je de reden van je bestaan hebt ontdekt, is het mogelijk om een lang, tevreden en gezond leven te leiden, zoals de inwoners van Okinawa. In het filmpje hiernaast en in het onderstaande model kun je zien en lezen wat de belangrijke elementen van Ikigai zijn.

Bron voor het Nederlandse Ikigai model: Vakblad voor Natuurlijke en Integratieve Gezondheidszorg

Laat je door ons inspireren en op weg helpen

Je ontdekt wie je bent door allerlei ervaringen op te doen en daarover na te denken: wat vind ik ervan, wat voel ik erbij, wat kan ik ermee en wat wil ik ermee? Ikigai laat zien dat het niet alleen belangrijk is om te ontdekken waar je goed in bent en waar je van houdt, maar ook dat je iets doet waar de wereld of maatschappij behoefte aan heeft en waar je voor betaald wordt. Wij willen je graag helpen om je Ikigai te vinden.

Grote uitdagingen

Wij staan wereldwijd voor een aantal grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, een groeiende kloof tussen arm en rijk, ontbossing, vervuiling, pandemieën zoals covid, gebrek aan water en voedsel en overbevolking. Tegelijkertijd zien we een razendsnelle toename van oplossingsmogelijkheden, door Hightech ontwikkelingen en groeiend bewustzijn, óók bij jongeren. Hierdoor ontstaan allerlei initiatieven en acties die bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 van de United Nations

Ook op landenniveau groeit het bewustzijn dat we moeten samenwerken om de aarde leefbaar te houden. De United Nations hebben een aantal jaren geleden 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gesteld om wereldwijd samen aan te werken. In 2030 moeten deze doelen gerealiseerd zijn. Deze doelstellingen zijn inspirerend voor iedereen, want we hebben er allemaal baat bij dat ze gehaald worden. Ze dragen bij  aan ons geluk.

Ook in Nederland wordt aan deze doelen gewerkt. Kijk maar eens op de website van het SDG Nederland-netwerk. Het mooie ervan is dat iedereen er op zijn of haar manier een bijdrage aan kan leveren, klein of groot. Ga op zoek naar jouw eigen mogelijkheden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Inspiratiefilmpjes bij The Sustainable Development Goals (SDG) 2030 van de United Nations:

1. Eliminate Poverty – Geen armoede

2. Erase hunger – Geen honger

3. Good Health – Goede gezondheid en welzijn

4. Provide Quality Education – Kwaliteitsonderwijs

5. Enforce Gender Equality – Gendergelijkheid

6. Improve Clean Water and Sanitation – Schoon water en sanitair

7. Grow Affordable and Clean Energy – Betaalbare en duurzame energie

8. Create Decent Work and Economic Growth – Waardig werk en economische groei

9. Increase Industry, Innovation and Infrastructure – Industrie, innovatie en infrastructuur

10. Reduce Inequality – Ongelijkheid verminderen

11. Mobilize Sustainable Cities and Communities – Duurzame steden en gemeenschappen

12. Influence Responsible Consumption and Production – Verantwoorde consumptie en productie

13. Organize Climate Action – Klimaatactie

14. Develop Life Below Water – Leven in het water

15. Advance Life on Land – Leven op het land

16. Guarantee Piece, Justice and Strong Institutions – Vrede, justitie en sterke publieke diensten

17. Build Partnerships for the Goals – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Pin It on Pinterest