Toekomstlabspel

  • Voor scholen en opleidingen
  • Voor ouders met tieners
  • Voor LOB begeleiders

Prijs:  € 49,95 inclusief BTW,

exclusief verzendkosten.

Het Toekomstlabspel

Ik heb Toekomstlab ontwikkeld om jongeren te inspireren over hun toekomst na te denken en antwoorden te vinden op de vragen Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik? Door Toekomstlab ontdekken veel jongeren wat ze later willen gaan doen en welke vervolgstudie erbij past. Anderen ontdekken juist wat niet bij hen past en zoeken dan verder. Het leidt ertoe dat jongeren “aan” gaan staan en veel bewuster nadenken over wat zij op school (willen) leren en waarvoor zij kiezen. Sommigen ontdekken via Toekomstlab het onderwerp voor hun profielwerkstuk. 

Ik ben bezig om verschillende onderdelen van Toekomstlab te gamificeren. Door Toekomstlab in spelvorm en online aan te bieden, kunnen heel veel jongeren op school en thuis met Toekomstlab kennismaken.

Toekomstlab kan als totaalpakket of in losse (spel)onderdelen worden aangeschaft. Hierdoor ontstaat optimale flexibiliteit. Scholen kunnen bijvoorbeeld spellen en online onderdelen combineren met al bestaande LOB- en andere lesprogramma’s.

Binnenkort kan het Toekomstlabspel voor het formuleren van je Toekomstvraag besteld worden.

Toekomstlab op het Koning Willem 1 College met Toekomstlabspel

Nexxdott heeft onlangs een Mini-Toekomstlab gegeven op het Koning Willem I College in Den Bosch. De Toekomstvragen die de jongeren naar aanleiding van de inspiratiefilmpjes in het Mini-Toekomstlab formuleerden lieten zien hoe diep jongeren nadenken over sociaal-maatschappelijke problemen en duurzaamheidsvraagstukken.

Met behulp van het Toekomstlabspel gingen studenten elkaar helpen en inspireren om na te denken over allerlei aspecten van hun Toekomstvragen.

Het spel vond ik erg inspirerend

Het liet je wel nadenken over de toekomst

Ik vind het erg leuk om zo over de toekomst te praten

Ik zou graag meer willen weten over een mogelijk antwoord op mijn Toekomstvraag

Pin It on Pinterest