Toekomstlabspel

  • Voor scholen en opleidingen
  • Voor ouders met tieners
  • Voor LOB begeleiders

Prijs:  € 49,95 inclusief BTW,

exclusief verzendkosten.

Het Toekomstlabspel

Wij hebben Toekomstlab ontwikkeld om jongeren te inspireren over hun toekomst na te denken en antwoorden te vinden op de vragen Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik? Door Toekomstlab ontdekken veel jongeren wat ze later willen gaan doen en welke vervolgstudie erbij past. Anderen ontdekken juist wat niet bij hen past en zoeken dan verder. Het leidt ertoe dat jongeren “aan” gaan staan en veel bewuster nadenken over wat zij op school (willen) leren en waarvoor zij kiezen. Sommigen ontdekken via Toekomstlab het onderwerp voor hun profielwerkstuk. 

We zijn bezig om verschillende onderdelen van Toekomstlab te gamificeren. Door Toekomstlab online en in spelvorm aan te bieden, kunnen we heel veel jongeren op school en thuis met Toekomstlab kennis laten maken.

Toekomstlab kan als totaalpakket of in losse (spel)onderdelen worden aangeschaft. Hierdoor ontstaat optimale flexibiliteit. Scholen kunnen bijvoorbeeld spellen en online onderdelen combineren met al bestaande LOB- en andere lesprogramma’s.

Binnenkort kan het Toekomstlabspel voor het formuleren van je toekomstvraag besteld worden.

Toekomstlab op het Koning Willem 1 College met Toekomstlabspel

We hebben onlangs een Mini-Toekomstlab gegeven op het Koning Willem I College in Den Bosch. De toekomstvragen die de jongeren naar aanleiding van de inspiratiefilmpjes in het Mini-Toekomstlab formuleerden lieten zien hoe diep jongeren nadenken over sociaal-maatschappelijke problemen en duurzaamheidsvraagstukken.

Met behulp van het Toekomstlabspel gingen alle studenten elkaar helpen en inspireren om na te denken over allerlei aspecten van hun toekomstvragen. 

Het spel vond ik erg inspirerend

Het liet je wel nadenken over de toekomst

Ik vind het erg leuk om zo over de toekomst te praten

Ik zou graag meer willen weten over een mogelijk antwoord op mijn toekomstvraag

Pin It on Pinterest