Ontdek, onderzoek, volg je hart,

 en verbind de “dots”…

 Ontdek wie je bent en wat je belangrijk vindt met het Kernwaardenspel® en het Toekomstlabspel®! 

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Onze wereld verandert razendsnel: klimaatverandering, ecologische en technologische ontwikkelingen en een groeiende kloof tussen armoede en rijkdom. Er bestaan geen banen meer voor het leven en ons werk verandert constant, waardoor we ons leven lang moeten blijven leren.

Veel jongeren hebben geen idee wat ze later willen worden en welke toekomstmogelijkheden ze hebben. Ze weten niet waarvoor ze leren en zitten daardoor ongemotiveerd op school. Ouders en docenten zien ongelukkige jongeren met wie ze niet goed kunnen praten over persoonlijke zaken, terwijl een goed gesprek over wie ze zijn en wat ze willen worden juist heel belangrijk is.

Ik wil graag dat alle jongeren gelukkig worden. Daarom heb ik 2 spellen gemaakt, programma’s zoals Toekomstlab ontwikkeld en geef ik trainingen die jongeren helpen de vragen “Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?” te beantwoorden. Ook help ik hen graag om kansen te ontdekken voor hun eigen toekomst in een leefbare wereld. 

Ik help docenten en ouders om jongeren op een inspirerende wijze hierin te begeleiden. Nexxdott producten leiden tot verbinding, waardering en plezier, thuis en op school.

Kernwaardenspel

Toekomstlabspel

Toekomstlab

Trainingen

Nexxdott helpt jongeren te ontdekken hoe ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Nexxdott verbindt het onderwijs met het bedrijfsleven om jongeren op school al kennis te laten maken met ontwikkelingen en innovaties die hen toekomstkansen kunnen bieden. Nexxdott laat jongeren kennis en ervaring opdoen met mondiale thema’s, duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en innovaties, via bedrijfsbezoeken, gastcolleges en denktanks. Dit inspireert hen om over de toekomst en hun rol daarin na te denken en actie te ondernemen.

Dit zijn de kernwaarden van Nexxdott: 

Verbinding – Bijdrage leveren – Creativiteit – Duurzaamheid – Ontwikkeling

Deze kernwaarden vind je overal terug in de Nexxdott producten en diensten. Wat zijn jouw kernwaarden?

Pin It on Pinterest