Jouw toekomst geven we samen vorm!

 Ontdek wie je bent en wat je belangrijk vindt met het Kernwaardenspel® en het Toekomstlabspel®! 

Begeleiding van jongeren in toekomstmogelijkheden

Onze wereld verandert razendsnel door klimaatverandering, technologische innovaties en een groeiende kloof tussen arm en rijk. Er bestaan geen banen voor het leven meer en ons werk verandert constant, waardoor we ons leven lang moeten blijven leren.

Veel jongeren hebben geen idee wat ze later willen worden en welke toekomstmogelijkheden ze hebben. Ze weten niet waarvoor ze leren en zitten ongemotiveerd op school. Nexxdott helpt hen antwoord te vinden op de vragen:

  • Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
  • Wat zijn toekomstmogelijkheden die bij mij passen? 
  • Hoe kan ik bijdragen aan een leefbare toekomst?

Naast Toekomstlab, een lesprogramma dat goed aansluit bij LOB en bij duurzame ontwikkeling, heeft Nexxdott 2 spellen ontwikkeld: het Kernwaardenspel® en het Toekomstlabspel®. Het programma en de spellen leiden tot het ontdekken van toekomstmogelijkheden en tot verbinding, waardering voor elkaar en plezier.

Begeleiding van scholen in persoonlijke ontwikkeling van jongeren

Nexxdott helpt ook scholen en opleidingen om invulling te geven aan gepersonaliseerd leren, duurzame ontwikkeling, loopbaanbegeleiding, mentorschap en het ontwikkelen van competenties van docenten, zodat er verbinding ontstaat met leerlingen en studenten. Docenten leren hoe zij jongeren op inspirerende wijze kunnen begeleiden in hun zoektocht naar zichzelf en in bewuste keuzes voor hun toekomst.

Kernwaardenspel®

Toekomstlabspel®

Toekomstlab

Trainingen

Verbinden van onderwijs en bedrijfsleven

Nexxdott verbindt het onderwijs met het bedrijfsleven en laat jongeren al op school kennismaken met ontwikkelingen en innovaties die hen toekomstkansen kunnen bieden. Ze doen kennis en ervaring op met mondiale thema’s, duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en innovaties, via bedrijfsbezoeken, gastcolleges en denktanks. Dit inspireert hen om over de toekomst en hun rol daarin na te denken en actie te ondernemen.

Dit zijn de kernwaarden van Nexxdott: 

Verbinding – Creativiteit – Duurzaamheid – Ontwikkeling

Deze kernwaarden vind je overal terug in de Nexxdott producten en diensten.

Wat zijn jouw kernwaarden en de kernwaarden van je school?

Pin It on Pinterest