Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het beste met verandering omgaat.

– Charles Darwin

Workshops en webinars

  • Voor docenten in opleiding
  • Voor scholen
  • Voor ouders

Workshops en webinars

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is een vak apart en voor veel docenten en ouders redelijk onbekend terrein. LOB is geen vak waarbij je je eigen kennis kunt overdragen of jongeren kunt vertellen wat ze moeten doen, omdat het nu heel anders is dan vroeger en iedere jongere uniek is en zijn eigen pad moet ontdekken. Er is andere mindset en een coachende rol nodig om jongeren te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van competenties voor hun toekomst en het ontdekken van toekomstmogelijkheden. Bij een aantal scholen is LOB geïntegreerd in alle vakken, maar bij de meeste scholen heeft LOB slechts een bescheiden of geen plek in het curriculum. Daar willen wij graag verandering in brengen.

We geven workshops en webinars aan docenten in opleiding, scholen en ouders over visieontwikkeling op onderwijs, LOB en goede gesprekken voeren met jongeren over zichzelf en hun toekomst. Naast kennis en informatie delen gaan we ook, vaak spelenderwijs, aan de slag met competenties zoals: visie ontwikkelen, creatief leren denken, een goed gesprek met jongeren voeren, coachen en nog veel meer.

Webinar Creatief denken

Creatief denken staat in de top 3 van de competenties van deze eeuw. Creatief kunnen denken is belangrijk, omdat we er complexe problemen mee op kunnen lossen en die zijn er genoeg nu en in de toekomst. In het webinar ontdek je wat de elementen van creatief denken zijn en hoe je deze competentie kunt ontwikkelen met behulp van creatieve denktechnieken. Er zijn heel veel verschillende creatieve denktechnieken. We laten er een aantal zien en gaan er ook een paar met elkaar doen, zodat je de kracht ervan zelf kunt ervaren. Ook gaan we in op hoe je jongeren kunt helpen hun creatieve denkvermogen te activeren.

Webinar Samenwerken

Er wordt in organisaties steeds meer multidisciplinair samengewerkt bij het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve producten of diensten. Hoe jonger je al leert samenwerken hoe beter dus. Wij zien dat op school vaak wél samenwerkingsopdrachten worden gegeven, maar dat jongeren onvoldoende worden begeleid in hoe zij effectief kunnen samenwerken. Elkaar helpen, goed met elkaar communiceren en overleggen, plannen en organiseren, elkaar begrijpen en samen problemen oplossen spelen hierbij een belangrijke rol. Dit webinar gaat over hoe je het samenwerken kunt ontwikkelen.

Webinar Ondernemen

Ons werk zal in de toekomst steeds flexibeler worden. Niemand heeft meer een baan voor het leven. Dit betekent dat je met een open en nieuwsgierige houding in het leven moet staan om steeds nieuwe kansen voor jezelf te ontdekken. Maar dat is niet genoeg. Je moet die kansen ook durven pakken en in actie komen. Hoe stimuleer je jongeren om ondernemend te worden? Daarover gaat dit webinar.

Webinar Inspiratie

Als je niet geïnspireerd bent, kom je meestal niet in de leerstand. Maar wat is inspiratie eigenlijk, waar komt het vandaan en hoe doe je inspiratie op? En vooral: hoe kun je jongeren thuis en op school zodanig inspireren dat ze “aan” gaan staan? We maken de vertaalslag naar scholen: hoe maak je van je eigen school een inspirerende school met een inspirerend leerklimaat? Welke activiteiten horen erbij en welke begeleiding? In het webinar gaan we hierop in.

Workshop Toekomstlab

Toekomstlab is een LOB programma waarin jongeren aan de hand van hun eigen toekomstvraag op onderzoek en op bedrijfsbezoek gaan om antwoorden op hun vraag te vinden. Voor scholen die Toekomstlab met leerlingen willen gaan doen, organiseren we maatwerk workshops om het programma te leren kennen en te kunnen begeleiden.

Workshop Kernwaardenspel

We hebben een Kernwaardenspel gemaakt om jongeren te helpen antwoorden te vinden op de vraag “Wie ben ik?”. Kernwaarden bepalen de manier waarop je je leven wilt leiden, beslissingen neemt en je toekomst vormgeeft. In deze workshop leer je het spel kennen door het zelf te spelen en ontdek je hoe je met het spel op school aan de slag kunt en leerlingen in het spel kunt begeleiden.

Workshops met partners

Samen met onze partners geven we workshops aan scholen die met onderwijsvernieuwing aan de slag willen. Door deze samenwerking kunnen we vragen van scholen vanuit een breder perspectief benaderen, met een combinatie van expertise op verschillende gebieden. Dat maakt de workshops uniek.

We organiseren deze workshops op aanvraag en maken graag een offerte op maat voor u op basis van specifieke wensen, groepsgrootte en beschikbare tijd.

Partner workshop Nexxdott en Coachpraktijk Blij Leven

Pubers die vastlopen, niks meer doen voor school en waarover je je zorgen maakt: hoe moet dat met hun toekomst? Helaas raken veel ouders de verbinding met hun kind kwijt in de pubertijd. Ook docenten verliezen soms het contact met leerlingen. Maar als je als kind weet dat je altijd terug kunt vallen op je ouders of docenten, dan durf je de ontdekkingsreis van het leven weer aan. Marieke van Blij Leven helpt die verbinding terug te krijgen. En dan ontstaat er ruimte om de wereld te gaan verkennen, bijvoorbeeld met Toekomstlab van Nexxdott.

Coachpraktijk Blij Leven en Nexxdott geven samen een workshop over hoe die puber weer te motiveren, te inspireren en in beweging te krijgen. 

Partner Workshop Nexxdott en Pascal Neleman

Hoe creëer je een rijke leeromgeving, die volop ruimte biedt om kennis en vaardigheden op te doen? Het is niet voldoende om hiervoor alleen de inrichting van de school te veranderen. Want hoe ga je ervoor zorgen dat leerlingen en docenten er optimaal gebruik van maken? Er zijn 4 pijlers van belang: de mens in de schoolomgeving, de identiteit van de school, didactiek en pedagogiek en tenslotte de fysieke omgeving; het schoolgebouw en het meubilair.

In deze workshop werken we samen aan visievorming, kernwaarden van de school, competentieontwikkeling en uiteraard ook aan een daarbij passende inrichting van de school.

Pin It on Pinterest