Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het beste met verandering omgaat.

– Charles Darwin

Trainingen

  • Voor scholen & opleidingen
  • Voor docenten (in opleiding)
  • Voor leerlingen & studenten
  • Voor ouders

Workshops en trainingen

Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB op middelbare scholen) is bedoeld om jongeren te helpen in het ontdekken van hun toekomstmogelijkheden: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Voor veel docenten en ouders is het redelijk onbekend terrein hoe ze hierin kunnen begeleiden. Je kunt hierbij niet je eigen kennis overdragen, of jongeren vertellen wat ze moeten doen, omdat de huidige maatschappij en arbeidsmarkt heel anders zijn dan vroeger en iedere jongere uniek is en zijn eigen pad moet ontdekken. Er is andere mindset en een coachende rol nodig om jongeren te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van belangrijke competenties voor hun toekomst en het ontdekken van toekomstmogelijkheden.

Bij een aantal scholen is LOB geïntegreerd in alle vakken, maar bij de meeste scholen heeft LOB slechts een bescheiden of geen plek in het curriculum. Daar wil ik graag verandering in brengen.

Ik begeleid scholen in visieontwikkeling en mindset-verandering ten behoeve van LOB en trainingen aan docenten (in opleiding), schoolteams en ouders, bijvoorbeeld in het voeren van goede gesprekken met jongeren over zichzelf en hun toekomst. Daarnaast bied ik workshops en (maatwerk)trainingen voor scholen, ouders en jongeren in competenties zoals creatief denken en problemen oplossen, effectief samenwerken, ondernemen, coachen en nog veel meer.

Creatief denken

Creatief denken staat in de top 3 van de belangrijke competenties voor deze eeuw. Creatief kunnen denken is belangrijk, omdat we er complexe problemen mee op kunnen lossen en die zijn er genoeg nu en in de toekomst. In deze training ontdek je wat de elementen van creatief denken zijn en hoe je deze competentie kunt ontwikkelen met behulp van creatieve denktechnieken. Er zijn heel veel verschillende creatieve denktechnieken, waaronder brainstormen en mindmappen. We gaan met een aantal van deze technieken aan de slag, zodat je de kracht ervan zelf kunt ervaren. Ook gaan we in op hoe je jongeren kunt helpen hun creatieve denkvermogen te activeren.

Doelgroepen: schoolteams, docenten (in opleiding), ouders, jongeren

Samenwerken

Er wordt in organisaties steeds meer multidisciplinair samengewerkt bij het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve producten of diensten. Hoe jonger je leert samenwerken, hoe beter dus. Wij zien dat op school vaak wél samenwerkingsopdrachten worden gegeven, maar dat jongeren onvoldoende worden begeleid in hoe zij effectief kunnen samenwerken. In deze training leer je effectief samen te werken: elkaar helpen, goed met elkaar communiceren en overleggen, plannen en organiseren, elkaar begrijpen en samen problemen oplossen. Docenten die jongeren hierin willen begeleiden kunnen een train-de-trainer volgen.

Doelgroepen: jongeren en docenten

Ondernemen

Ons werk zal in de toekomst steeds flexibeler worden. Niemand heeft meer een baan voor het leven. Dit betekent dat je met een open en nieuwsgierige houding in het leven moet staan om steeds nieuwe kansen voor jezelf te ontdekken. Maar dat is niet genoeg. Je moet die kansen ook durven pakken en in actie komen. Hoe stimuleer je jongeren om ondernemend te worden, te durven, hun netwerk te gebruiken, etcetera? Daarover gaat deze training. Voor docenten organiseer ik een train-de-trainer om jongeren hierin zelf te kunnen begeleiden.

Doelgroepen: jongeren en docenten

Leren inspireren

Als je niet geïnspireerd bent, kom je meestal niet in de leerstand. Maar wat is inspiratie eigenlijk, waar komt het vandaan en hoe doe je inspiratie op? En vooral: hoe kun je jongeren thuis en op school zodanig inspireren dat ze “aan” gaan staan? We maken de vertaalslag naar school: hoe maak je van je eigen school een inspirerende school met een inspirerend leerklimaat? Welke activiteiten horen erbij en welke begeleiding? In dit inspiratieprogramma gaan we hierop in. Het is bijzonder inspirerend om docenten, ouders én jongeren bij dit programma te betrekken.

Doelgroepen: docenten, ouders, jongeren

Begeleiden Toekomstlab

Toekomstlab is een LOB programma waarin jongeren aan de hand van hun eigen Toekomstvraag op onderzoek en op bedrijfsbezoek gaan om antwoorden op hun vraag te vinden. Voor scholen die Toekomstlab met leerlingen willen gaan doen, organiseer ik train-de-trainer programma’s om Toekomstlab te leren kennen en te kunnen begeleiden. Onderdeel van dit programma zijn het Kernwaardenspel® en het Toekomstlabspel®.

Doelgroepen: schoolteams, decanen, mentoren

Begeleiden Kernwaardenspel

Het Kernwaardenspel® is gemaakt om jongeren te helpen antwoorden te vinden op de vraag “Wie ben ik?”. Kernwaarden bepalen de manier waarop je je leven wilt leiden, beslissingen neemt en je toekomst vormgeeft. In een train-de-trainer leren docenten hoe ze dit spel kunnen begeleiden op school. Door het eerst zelf te spelen leer je de 7 Spelvarianten kennen en kun je het spel effectief inzetten, bijvoorbeeld in de mentorles.

Doelgroepen: docenten, mentoren, decanen

Pin It on Pinterest