The best way to predict the future is to create it.

– Peter Drucker

Toekomstlab

  • Voor scholen en opleidingen
  • Voor ouders met tieners
  • Voor LOB begeleiders

Waarom Toekomstlab?

Jongeren moeten tussen hun 12e en 18e een aantal keuzes maken die bepalend zijn voor hun toekomst, zoals opleiding, opleidingsniveau, profielkeuze met bijbehorend vakkenpakket en vervolgstudie en beroepskeuze. Dat is heel moeilijk als je nog volop in ontwikkeling bent, je brein nog lang niet is volgroeid en je nog zo weinig levenservaring hebt. Bovendien is de wereld razendsnel aan het veranderen door klimaatverandering, technologie en globalisering. Keuzes die nu gemaakt worden, zijn heel snel achterhaald in de wereld van morgen. 

Wij moeten jongeren op school al de mogelijkheden geven om aan hun toekomst te werken en bij te dragen aan een leefbare planeet. Daarom hebben wij Toekomstlab ontwikkeld.

Toekomstlab, een LOB programma dat net even anders is

In Toekomstlab stimuleren we jongeren om over hun toekomst na te denken met behulp van filmpjes, actieve werkvormen en creatieve denktechnieken. Wij leggen hen ontwikkelingen, innovaties en nieuwe initiatieven voor op diverse (werk)terreinen en in allerlei branches en inspireren hen daarmee. Ze formuleren hun eigen, persoonlijke toekomstvraag en gaan op zoek naar antwoorden op internet en bij bedrijven. Zo ontdekken ze wat hen boeit. Dat zet hen vervolgens aan het denken over wat ze op school zouden moeten en willen leren en welke keuzes ze moeten maken.

De verschillende modules van Toekomstlab

Toekomstlab is een programma met 12 modules. Momenteel zijn we bezig modules te gamificeren en andere modules in een online vorm te gieten. De modulaire opzet maakt het programma zo eenvoudig en flexibel mogelijk inzetbaar op school, bijvoorbeeld in mentorlessen, projectweken of als deel van bestaande LOB-programma’s.

Toekomstlab Visiedocument 

In dit gratis Visiedocument voor scholen leggen wij uit waarom we Toekomstlab ontwikkeld hebben, hoe je het kunt inpassen in bestaande lesprogramma’s, zoals in mentorlessen en hoe je het kunt begeleiden als docent.

Inspiratiefilmpjes 

Module 1 van Toekomstlab bestaat uit 68 inspiratiefilmpjes gerangschikt onder de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations. De filmpjes zijn voor iedereen vrij toegankelijk en worden van tijd tot tijd door ons ververst.

Toekomstvraag formuleren

Module 2 is een Toekomstlabspel. Dit spel helpt jongeren hun toekomstvraag te formuleren. Het is nog niet beschikbaar, maar je kunt contact met ons opnemen voor meer informatie en het spel alvast vrijblijvend reserveren.

Toekomstlab op het Vathorst College in Amersfoort

“Op school kijken we eigenlijk niet zoveel naar de toekomst” vertelt een leerling van het Vathorst College in het filmpje over Toekomstlab. In Toekomstlab gebeurt dat juist wél. Leerlingen gaan aan de hand van inspiratiefilmpjes op zoek naar antwoorden op hun eigen individuele toekomstvraag.

Op bedrijfsbezoek gaan is voor de meeste leerlingen het hoogtepunt van Toekomstlab. Ze gaan naar een bedrijf dat ze meestal zelf gezocht hebben en dat past bij hun toekomstvraag.

Onze ervaringen met Toekomstlab op het Vathorst College in Amersfoort

Sinds 2016 geven we Toekomstlab op het Vathorst College. Op de middelbare school zijn de kennis van ontwikkelingen in de maatschappij en ervaringen met de buitenwereld nog maar heel beperkt.

Verschillende ervaringen opdoen en daardoor geïnspireerd raken, helpt jongeren in het ontdekken van wie zij zijn en wat bij hen past. We zijn Toekomstlab gaan ontwikkelen om leerlingen bij deze ontdekkingsreis te helpen.

Michiel Westland, decaan Vathorst College:
“Het dwingt leerlingen en docenten uit hun comfortzone te stappen. Er is lef voor nodig om op deze manier aan je eigen ontwikkeling te werken. Het Toekomstlab bevalt zo goed, dat we het programma in het curriculum hebben opnemen.”

Jonna (14)
“Mijn bedrijfsbezoek was echt interessant. Ik mocht het lab in en de directeur interviewen!”

​Lucie (16)
“Ik weet nu welke vervolgopleiding ik wil gaan doen.”

Persoonlijke interesse in leerlingen is sterrenstof van Toekomstlab.  

Leerling op bedrijfsbezoek bij een lab op de campus van Wageningen.

Leerlingen werken samen aan een mindmap over zelfsturend vervoer.

Cabral Instituut

Particuliere opleiding

Bij Cabral organiseerden we een bijzonder Toekomstlab, waar ouders met hun kinderen aan deelnamen. Dit zorgde voor interessante en open gesprekken tussen jongeren en hun ouders.

Martin (vader):

“Toekomstlab is een eerste stap waardoor het balletje gaat rollen. De unieke en mooie benadering van het kijken naar de toekomst vond ik heel inspirerend”.

Martijn (19):

“Ik vond het heel leuk om erbij te zijn! Voor mij, als 19-jarige, waren de presentatie en de discussies het belangrijkste, want daar heb ik veel van geleerd.” 

Karin (moeder):

“Een mooi, afwisselend programma. Met “Over de lijn” als intro, presentaties en discussies, veel van geleerd’’.

 

Pin It on Pinterest