Imagination is more important than knowledge.

Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

– Albert Einstein

Op bedrijfsbezoek bij u?

In Toekomstlab gaan jongeren op bedrijfsbezoek om antwoorden te vinden op hun Toekomstvragen. Het bedrijfsbezoek is een mooie kans om u bij hen te profileren op een speelse en leerzame manier. Daarbij krijgt u zelf ook een beeld van wat er onder jongeren leeft. Dat is belangrijk, want zij zijn onze toekomstige werknemers en ondernemers!

Nexxdott werkt samen met een aantal grote, innovatieve bedrijven zoals Deloitte, TNO en de Federatie van Technologiebranches (FHI). Hierdoor kunnen leerlingen met hun specifieke Toekomstvraag ook gematcht worden met bedrijven.

Leerlingen vinden het bedrijfsbezoek het hoogtepunt van Toekomstlab. 

Doet uw bedrijf ook mee?

Leerling op bedrijfsbezoek bij World’s Best News 

Leerlingen op bedrijfsbezoek bij Caelus Health 

Gastpresentaties en excursies

Bent u met uw bedrijf bezig met spraakmakende ontwikkelingen of duurzame innovaties en wilt u jongeren daarmee graag kennis laten maken?

Nexxdott biedt bedrijven de mogelijkheid om als gastspreker op te treden bij bijvoorbeeld Toekomstlab. Of we organiseren een excursie voor bijvoorbeeld scholen naar uw bedrijf. Niet alleen voor de jongeren interessant, ook voor u. Jongeren zijn immers de werknemers van morgen.

Heeft u hiervoor interesse? 

Marco Vrijburg, voormalig eigenaar van een datacenter maakt jongeren bewust van hoe hun data via hun mobieltje door bedrijven worden gebruikt.

Ervaringen van bedrijven

Door de bedrijven die aan Toekomstlab meedoen, krijgen jongeren echt een kijkje in de keuken. Ze krijgen dankzij de interviews en rondleidingen een heel goed beeld van het bedrijf; over ontwikkelingen en innovaties, over functies en verantwoordelijkheden en over vraagstukken waar bedrijven nog mee worstelen.

Paul Vierveijzer, Senior Business Developer bij TNO:

“Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen geënthousiasmeerd worden om na te denken over de toekomst, kennisvragen, allerlei nieuwe initiatieven die er zijn en hoe zij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren”.

Eric Razenberg, Directeur van ThiemeMeulenhoff:
“Ik kom graag een gastpresentatie geven in Toekomstlab. Mijn wens is namelijk dat er op scholen naast het vak Geschiedenis ook een vak Toekomst komt”.

Eric Razenberg, directeur van ThiemeMeulenhoff vertelt leerlingen over de nieuwste lesmethoden.

Denktanks

Denktank met jongeren voor úw (toekomst)vraagstuk

Het is voor jongeren nog boeiender als ze met uw bedrijf mee mogen denken over een vraagstuk waarvoor uw bedrijf nog geen oplossing heeft. Voor uw bedrijf kan het heel interessant zijn om jongeren, met hun frisse en onbevangen blik, mee te laten denken over zo’n vraagstuk. Dit kan tot hele nieuwe invalshoeken en ideeën voor het oplossen van uw vraagstuk leiden.

Sinds 2010 bied ik denktanks aan waarin we met behulp van creatieve denktechnieken en een mix van uw eigen werknemers en jongeren met uw bedrijfsvraagstuk aan de slag gaan.

Neem contact met me op voor meer informatie.

Ervaringen van bedrijven

Denktankvraagstukken gaan over problemen waarmee bedrijven worstelen en geen oplossing voor hebben, bijvoorbeeld over hoe ze hun producten aantrekkelijk kunnen maken voor de doelgroep jongeren. Door denktanks met jongeren worden er verrassende en nieuwe invalhoeken gevonden. Zeker als in de denktank ook nog wordt gewerkt met creatieve denktechnieken.

“Ik ben aangenaam verrast met de uitkomsten van de denktank. Ik ben onder de indruk van het denkproces, de werklust van de deelnemers en de resultaten. De verzamelde ideeën gaan we gebruiken in de communicatie naar de markt.”

Gertjan Meeuws – Directeur PlantLab

“Ander licht, andere positie en andere achtergrond bieden nieuwe perspectieven en dimensies”

Hans Niezen – Deelnemer denktank Eentweedrie

Pauline heeft ons prima op weg geholpen met haar denktank. Zij blijkt heel goed in staat te zijn een creatief proces van een groep professionals richting te geven en binnen korte tijd bruikbare resultaten op te leveren. Dank daarvoor!

Pieter Schadee – Eigenaar MariNora Bedrijven Advies

Iedereen verdiept zich in het vraagstuk en denkt mee over oplossingen

Brainstormen over hoe je inspirerende mensen kunt ontmoeten

Pin It on Pinterest