Overzicht van gebruik persoonsgegevens

 

Nieuwsbrief

Voor nieuwsbrieven maken we gebruik van de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat u de website heeft bezocht

Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. Deze gegevens worden bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of een verzoek indient om vergeten te worden.

IP-adressen en locatiegegevens worden gebruikt om de opzet en inhoud van de website en het bijbehorende aanbod van producten en diensten optimaal aan te laten sluiten bij de behoefte van bezoekers. 

Contactformulier

Via het contactformulier op de website vragen we u om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • IP-adres
 • Locatiegegevens , zoals vanaf welk apparaat u de website heeft bezocht

Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (optioneel) gebruiken we om uw vragen over producten en diensten te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden elektronisch opgeslagen voor mogelijk toekomstig contact over hetzelfde of andere onderwerpen, tenzij u een verzoek doet om vergeten te worden.

IP-adressen en locatiegegevens worden gebruikt om de opzet en inhoud van de website en het bijbehorende aanbod van producten en diensten optimaal aan te laten sluiten bij de behoefte van bezoekers.

Cookies

De website van Nexxdott maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie erop. Die informatie gaat over uw gedrag op de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s u hebt bekeken en welke gegevens u hebt ingevuld. De website kan deze informatie gebruiken als u de site opnieuw bezoekt.

We gebruiken deze cookies puur functioneel om de website beter te laten werken en om het makkelijker te maken om te website te gebruiken. Cookies onthouden bijvoorbeeld uw inloggegevens. Hierdoor hoeft u de volgende keer niet opnieuw in te loggen. 

De website www.nexxdott.com meldt u om welke cookies het gaat en waarvoor deze worden gebruikt en vraagt u om toestemming voor het plaatsen van een cookie. U kunt de cookies zelf verwijderen van uw computer, tablet of smartphone. U kunt in de helpfunctie van uw internetbrowser opzoeken hoe u cookies verwijdert of blokkeert. Op de website www.veiliginternetten.nl leest u meer hierover.

Trainingen, workshops, denktanks en programma’s

Voor trainingen, workshops en programma’s gebruiken we: 

 • Voor- en achternaam van de opdrachtgever
 • E-mailadres van de opdrachtgever
 • Voor- en achternaam van de deelnemers
 • E-mail adres van de deelnemers
 • Telefoonnummer van de deelnemers
 • Naam en locatiegegevens van de organisatie van de deelnemers (bij open inschrijvingen)
 • Telefoonnummer opdrachtgever en eventueel van de secretaresse
 • Naam en locatiegegevens organisatie opdrachtgever (bezoekadres)
 • Facturatiegegevens van de opdrachtgever
 • Facturatiegegevens van de deelnemers (bij open inschrijvingen)

Voor in-company trainingen, workshops en programma’s maken we een voorstel/offerte op basis van een gesprek met de opdrachtgever. In dit voorstel verwerken we de uitgangssituatie, aandachtspunten en de doelstellingen van de training, workshop of het programma. Het voorstel/de offerte leggen we ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.

Bij open trainingen melden deelnemers zich aan via een aanmeldingsformulier, waarop we hun contact -en facturatiegegevens vragen.

Bij zowel in-company als open trainingen, workshops en programma’s ontvangen  deelnemers een uitnodiging met het programma, doelstellingen en  werkwijze per e-mail. Hiervoor gebruiken we de e-mailadressen van de deelnemers. Indien geen bezwaar van deelnemers, kan er bij open trainingen eventueel ook een deelnemerslijst worden bijgevoegd. Hiervoor vragen we toestemming via het aanmeldingsformulier (bij open trainingen).

Persoonsgegevens van deelnemers worden tijdens de training, workshop of het programma gebruikt, voor de evaluatie aan het eind of  de facturatie achteraf. Telefoonnummers van deelnemers worden gebruikt om hen te bellen als ze zonder bericht afwezig of te laat zijn.

Aan het begin van de training, workshop of programma spreken we met de deelnemers af dat vertrouwelijke informatie, zoals feedback over gedrag tijdens het programma, niet naar buiten wordt gebracht, tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt. Deze afspraken gelden ook voor ons.

De training, workshop of het programma wordt altijd afgesloten met een mondelinge en/of schriftelijke evaluatie met de deelnemers. De schriftelijke evaluatie is altijd anoniem. De evaluatieresultaten van in-company programma’s worden naderhand met de opdrachtgever besproken. Eventueel ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke geanonimiseerde uitwerking van de evaluatiegegevens.  Reacties van deelnemers kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden, zoals plaatsing op de website. Hiervoor wordt van tevoren om toestemming gevraagd.

De contactgegevens van de deelnemers en van de opdrachtgever en de schriftelijke evaluatiegegevens worden bewaard in een dossier ten behoeve van mogelijk toekomstig contact over hetzelfde of andere onderwerpen, tenzij iemand een verzoek doet om vergeten te worden. De inhoud van het dossier wordt nooit gedeeld met anderen.

Contact- en betalingsgegevens van de opdrachtgever en bij open trainingen van de deelnemers worden gebruikt voor de facturatie. De betalingsgegevens worden bewaard zolang als nodig is, om te voldoen aan administratieve wettelijke verplichtingen.

Voor het maken van foto’s of filmpjes voor PR doeleinden tijdens trainingen, workshops, denktanks of programma’s, bijvoorbeeld voor plaatsing op de website van Nexxdott of in de nieuwsbrief, wordt nadrukkelijk toestemming aan deelnemers of, indien minderjarig, aan de ouders verzorgers, gevraagd. Deelnemers kunnen te allen tijde verzoeken om het beeldmateriaal waarop zij zelf herkenbaar zijn, te verwijderen. 

Evaluaties van producten zoals spellen en e-learnings

Voor evaluaties van Nexxdott producten gebruiken we: 

 • Voor- en achternaam van de klant
 • E-mailadres van de klant

De schriftelijke evaluatie is altijd anoniem. De evaluatieresultaten worden door Nexxdott gebruikt voor verbetering en doorontwikkeling van producten. Reacties van klanten kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden, zoals plaatsing op de website. Hiervoor wordt toestemming gevraagd op het evaluatieformulier.

De contactgegevens van de klant en de schriftelijke evaluatiegegevens worden bewaard in een dossier ten behoeve van verbetering en doorontwikkeling van Nexxdott producten. De inhoud van het dossier wordt nooit gedeeld met anderen.

Toekomstlabs

Voor Toekomstlabs gebruiken we: 

 • Voor- en achternaam van de opdrachtgever
 • E-mail adres van de opdrachtgever
 • Telefoonnummer van de opdrachtgever
 • Naam en adresgegevens van de organisatie 
 • Functie opdrachtgever (Indien een school: rector/afdelingsdirecteur of decaan)
 • Telefoonnummer opdrachtgever en eventueel van de secretaresse
 • Facturatiegegevens van de opdrachtgever
 • Voor- en achternaam deelnemers van Toekomstlab (docenten en leerlingen)
 • E-mail adressen deelnemers (met toestemming van de school en ouders/verzorgers)
 • Opleidingsniveau en -jaar van deelnemers (indien leerlingen)

We gebruiken de contactgegevens van de opdrachtgever en de adresgegevens van de organisatie voor het kennismakings- en intakegesprek en voor het kunnen geven van Toekomstlabs op locatie. Een op maat gemaakt programma voor een Toekomstlab met prijsopgave wordt ter goedkeuring besproken met – en per e-mail verstuurd naar de opdrachtgever.

Deelnemers aan een Tekomstlab (docenten en leerlingen) ontvangen voor aanvang van het programma een digitale uitnodiging met het programma, doelstellingen en werkwijze per e-mail. De school zorgt er zelf voor dat via de docenten de leerlingen de uitnodiging ontvangen, via de daartoe gebruikelijke kanalen op school.

De school verleent ons (tijdelijk) toegang tot de wifi van school, zodat we via de wifi filmpjes en andere materiaal van Toekomstlab kunnen laten zien. We maken uitsluitend voor dit doel gebruik van de wifi.

Via school en met toestemming van de school ontvangen we een digitaal overzicht van deelnemende leerlingen met voor- en achternaam, opleidingsniveau,  e-mail adres en klassenindeling. Dit overzicht gebruiken we voor het regelen van bedrijfsbezoeken voor en met leerlingen. We gebruiken e-mailadressen van leerlingen uitsluitend om met hen te communiceren over mogelijkheden voor een bedrijfsbezoek en om hen te kunnen begeleiden in het netwerken. Deze overzichten worden via school met ons gedeeld via Google Drive. We slaan deze overzichten nooit ergens anders op. De school kan op deze wijze te allen tijde deze lijsten verwijderen.

Toekomstlabs worden altijd afgesloten met een digitale evaluatie voor docenten en leerlingen.  Deze evaluatie is altijd anoniem, tenzij iemand zelf besluit zijn of haar naam toe te voegen.  De evaluatieresultaten bespreken we  naderhand met de opdrachtgever om vast te kunnen stellen of het programma naar tevredenheid is verlopen en voor bijstelling van eventuele volgende programma’s. Eventueel ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke geanonimiseerde uitwerking van de evaluatiegegevens. 

Voor het maken van foto’s of filmpjes tijdens een Toekomstlab voor PR doeleinden ,bijvoorbeeld voor plaatsing op de website van Nexxdott of in een nieuwsbrief, vragen we schriftelijk toestemming (aan de ouders/verzorgers als het om minderjarigen gaat). Deelnemers en/of hun ouders/verzorgers kunnen te allen tijde verzoeken om het beeldmateriaal  te verwijderen.

Reacties van deelnemers kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden, zoals plaatsing op de website. Hiervoor vragen wij van tevoren toestemming.

De contactgegevens van de opdrachtgever en de schriftelijke evaluatiegegevens worden bewaard in een bestand van Nexxdott, ten behoeve van mogelijk toekomstig contact over hetzelfde of andere onderwerpen, tenzij de opdrachtgever een verzoek doet om vergeten te worden. De inhoud van het bestand wordt nooit gedeeld met anderen.

Contact- en betalingsgegevens van de opdrachtgever worden gebruikt voor de facturatie. De betalingsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan administratieve wettelijke verplichtingen.

Pin It on Pinterest