Ondernemend zijn is een belangrijke 21e eeuwse competentie. Mensen met een ondernemende houding weten van de nood een deugd te maken en creëren daarmee nieuwe kansen.

In heel veel MKB bedrijven vielen de bedrijfsactiviteiten stil door de corona-crisis. Ondernemers kregen hierdoor geen opdrachten meer en hadden dus ook geen inkomsten. Een onzekere toekomst, want niemand weet hoe lang deze situatie zal voortduren.

Creatief ondernemerschap: 3D-geprinte spatmaskers

Ik las een prachtig bericht in de Volkskrant van 2 april. Creatieve ondernemers in de regio Den Haag/Delft gingen niet bij de pakken neerzitten toen hun bedrijfsactiviteiten stilvielen en hebben een manier bedacht om zich nuttig te maken. Ze zetten hun werkloze 3D-printers in voor het printen van monturen voor spatmaskers. Op deze monturen kunnen vrij eenvoudig kappen worden gezet die gemaakt worden van sheets voor overheadprojectors, verkrijgbaar in kantoorboekhandels. Het ontwerp voor deze spatmaskers is gemaakt door studenten uit Singapore en vonden ze online.

De maskers waren bestemd voor personeel in verzorgingstehuizen, in de thuiszorg en voor verloskundigen. Deze beschermende middelen waren meer dan welkom in de zorg. Ook geprinte deurklinkhouders werden intussen met de 3D-printer gemaakt.

Ondernemerschap wordt beloond

Het aantal ondernemers dat zich met hun 3D-printers hiervoor inzette groeide dankzij een oproep op social media. Fondsenwervers hielpen hen intussen bij de financiering van de materiaalkosten. Zo hielpen deze ondernemers bij de bestrijding van corona. Een hele nieuwe invalshoek voor 3D-printing was hiermee ontstaan. Verandering van business en een nieuwe kans voor creatieve ondernemers.

Hoe denkt u dat het verder gaat na corona?  

Er zijn in korte tijd nog veel meer van dit soort prachtige initiatieven ontstaan. Welke heeft u opgemerkt en welke zullen er volgens u nog gaan komen in bepaalde sectoren? Blijven deze nieuwe ondernemersinitiatieven ook na de corona-crisis bestaan en zullen ze zich verder ontwikkelen?  Wat denkt u?

Pin It on Pinterest