One looks back with appreciation to the brilliant teachers, but with gratitude to those who touched our human feelings!

Carl Jung

Handleiding bij inspiratiefilmpjes

  • Voor scholen en opleidingen
  • Voor ouders met tieners
  • Voor LOB begeleiders

Prijs:  € 19,95 inclusief BTW

Over de Handleiding bij inspiratiefilmpjes

Jongeren moeten tussen hun 12 e en 18e keuzes maken die bepalend zijn voor hun toekomst, zoals opleidingsniveau, profielkeuze met bijbehorend vakkenpakket, studie- en beroepskeuze. Dat is heel moeilijk als je nog volop in ontwikkeling bent, je brein nog lang niet is volgroeid en je nog zo weinig levenservaring hebt. Bovendien is de wereld razendsnel aan het veranderen door klimaatverandering, technologie en globalisering. Keuzes van nu zijn heel snel achterhaald in de wereld van morgen.

Op de pagina Voor jongeren” staan 68 filmpjes die jongeren kunnen inspireren om over hun toekomstmogelijkheden na te denken.

In de handleiding bij de inspiratiefilmpjes geven we docenten, ouders en begeleiders handvatten voor hoe zij jongeren kunnen begeleiden om keuzes voor hun toekomst te maken. We delen graag onze eigen ervaring en lichten toe hoe je met jongeren in gesprek kunt gaan over de filmpjes.

De inspiratiefilmpjes kunnen onderdeel zijn van LOB-trajecten, gebruikt worden in mentorlessen en projectweken en aanleiding zijn tot gesprekken over profielkeuze, vervolgstudiemogelijkheden en het profielwerkstuk. In combinatie met het Kernwaardenspel worden jongeren uitgedaagd om na te denken over wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? 

Hoe moet je kiezen als je nog zo jong bent?   

Hoe kunnen jongeren nou weten wat ze later willen worden? Dat kunnen ze eigenlijk niet, want hun leven is pas net begonnen. Ze zitten middenin het ontdekkingsproces van wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? En die toekomst waarvoor ze keuzes moeten maken verandert bovendien razendsnel door allerlei ontwikkelingen. Dus waar moeten ze beginnen en hoe moeten ze nou kiezen?

Gelukkig worden

Misschien heb je al eens tegen je leerlingen of je kind(eren) gezegd dat ze voor iets moeten kiezen waar ze gelukkig van worden. Je wordt meestal gelukkig als je dingen doet die bij je passen, waar je goed in bent, veel energie van krijgt en waarvoor je waardering van anderen ontvangt. Het zou toch geweldig zijn, als ze later iets gaan doen, waarvan ze gelukkig worden!

Ikigai, het ontdekken van de reden van je bestaan

In Japan hebben ze daar een prachtig woord voor: “Ikigai”. Volgens de inwoners van Okinawa, het eiland met het hoogst aantal eeuwelingen per 100.000 inwoners ter wereld, is ikigai de reden waarom we ’s ochtends opstaan. Dus, waar kom je ’s ochtends je bed voor uit, wat is je passie? Als je de reden van je bestaan hebt ontdekt, is het mogelijk om een lang, tevreden en gezond leven te leiden, zoals de inwoners van Okinawa. In het onderstaande model kun je zien en lezen wat de belangrijke elementen van Ikigai zijn.

Bron voor het Nederlandse Ikigai model: Brenda Dekkers

Wij willen jongeren graag inspireren en op weg helpen

Je ontdekt wie je bent door allerlei ervaringen op te doen en daarover na te denken: wat vind ik ervan, wat voel ik erbij, wat kan ik ermee en wat wil ik ermee? Ikigai laat zien dat het niet alleen belangrijk is om te ontdekken waar je goed in bent en waar je van houdt, maar ook dat je iets doet waar de wereld of maatschappij behoefte aan heeft en waar je voor betaald wordt. Wij willen jongeren graag helpen om hun Ikigai te vinden.

Grote uitdagingen

Wij staan wereldwijd voor een aantal grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, een groeiende kloof tussen arm en rijk, ontbossing, vervuiling, pandemieën zoals covid, gebrek aan water en voedsel en overbevolking. Tegelijkertijd zien we een razendsnelle toename van oplossingsmogelijkheden, door Hightech ontwikkelingen en groeiend bewustzijn, óók bij jongeren. Hierdoor ontstaan allerlei initiatieven en acties die bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 van de United Nations

Ook op landenniveau groeit het bewustzijn dat we moeten samenwerken om de aarde leefbaar te houden. De United Nations hebben een aantal jaren geleden 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gesteld om wereldwijd samen aan te werken. In 2030 moeten deze doelen gerealiseerd zijn. Deze doelstellingen zijn inspirerend voor iedereen, want we hebben er allemaal baat bij dat ze gehaald worden. Ze dragen bij  aan ons geluk.

Ook in Nederland wordt aan deze doelen gewerkt. Hierover is meer te vinden op de website van het SDG Nederland-netwerk. Het mooie ervan is dat iedereen er op zijn of haar manier een bijdrage aan kan leveren, klein of groot. Volwassenen kunnen jongeren helpen om op zoek te gaan naar hun eigen mogelijkheden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Wij hebben speciaal voor jongeren 68 inspiratiefilmpjes gezocht bij The Sustainable Development Goals (SDG) 2030 van de United Nations. Deze filmpjes staan op de pagina “Voor jongeren“.

Pin It on Pinterest